Åmåls kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen

Åmåls kommun ligger vid Vänern i norra Dalsland med geografisk närhet till storstäder som Göteborg och Oslo. Du tar dig enkelt hit via E45 eller med tåg. De största yrkesgrupperna finns inom områdena vård, omsorg, förskola och skola. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen och dessutom ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för att uppnå verksamhetens mål.
Åmåls kommuns ledord är: Genuin, Omtänksam, Aktiv och Modig
Kultur- och utbildningsförvaltningen svarar för kommunens förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt kulturenhet och arbetar utifrån ett salutogent, sociokulturellt och systematiskt förhållningssätt med fokus på att göra verksamheten hanterbar, meningsfull och begriplig för såväl barn och elever som personal.
Kultur- och utbildningsförvaltningens vision är en förskola/skola där alla barn/elever vill vara och växa i och har som mål att:
• vara en attraktiv förskola/skola
• göra uppdraget meningsfullt, begripligt och hanterbart för alla barn/elever och personal
• arbeta med ett systematiskt förhållningssätt.

Information
T3
Åmål
Besök