Om Lärardagen

Lärardagen är Karlstads universitets årliga arbetsmarknadsmässa för lärarstudenter och erbjuder både mässa med arbetsmarknaden och intressanta och inspirerande föreläsningar inför läraryrket. Lärardagen anordnas av Läsk, föreningen för Lärarstuderande i Karlstad, och genomförs i samarbete med Lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Mässan ger lärarstudenter på universitetets alla lärarprogram och andra intresserade möjlighet att möta huvudmän som söker nya lärare.

Lärardagens vision:

Lärardagen är en dag där lärarstudenter och lärare står i fokus.
Lärardagen är en mötesplats där teori, praktik och verklighet möts.
Lärardagen skapar en brygga mellan universitet och verklighet.

Lärardagen 2020 arrangeras onsdagen den 22 april.

Projektledare:
Patrik Åberg Domeij
Denny Jansson
info@larardagenkau.se

Föreläsningsansvarig:
Sanna Berglöv
forelasare@larardagenkau.se

Mässgruppen:
Mässplanerare: Oskar Thorn och Fredrik Andersson
massa@larardagenkau.se

Funktionärsansvarig:
Fanny Hjelm Jungevik
funktionar@larardagenkau.se

Marknadsgruppen:
Ekonomiansvariga: Hanna Carlsson och Caroline Ahlstrand
ekonomi@larardagenkau.se
Sponsoransvarig: Sabina Hedhag
sponsor@larardagenkau.se

Multimedia-ansvarig:
Rasmus Gyllenborg
media@larardagenkau.se