Om Lärardagen

Lärardagen är en arbetsmarknadsmässa för lärarstudenter vid Karlstads universitet som erbjuder såväl möten med framtida arbetsgivare som spännande och inspirerande föreläsningar. Lärardagen anordnas av Läsk, föreningen för Lärarstuderande i Karlstad, och genomförs i samarbete med Lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Mässan ger lärarstudenter på universitetets alla lärarprogram möjlighet att möta huvudmän som söker nya lärare.

Målet med Lärardagen är att vara en dag för lärarstudenter av lärarstudenter och finnas till som en mötesplats, där teori och praktik möts.

Program för Lärardagen 2024, den 12 mars

10:00 öppnas dörrarna i Transformum för Lärardagen 2024.
10:45-11:45, bokstavspedagogen Alexander Skytte föreläser om sina erfarenheter med ADHD och autism och hur lärare kan organisera undervisningen och bemöta barnens behov.
12:30-13:30, föreläsaren Maria Wiman föreläser om första året som nyexaminerad lärare i Frödingsalen.
14:30 mässan stänger.

Projektledare:
Andia Jablonka och Ida Erlandsson
info@larardagenkau.se

Sponsoransvarig:

sponsor@larardagenkau.se

Föreläsningsansvarig:

forelasare@larardagenkau.se

Mässplanerare:

massa@larardagenkau.se

Funktionärsansvarig:

funktionar@larardagenkau.se

Aktivitetsansvarig:

aktivitet@larardagenkau.se

PR/media-ansvarig:

media@larardagenkau.se