Om Lärardagen

Lärardagen är en arbetsmarknadsmässa för lärarstudenter vid Karlstads universitet som erbjuder såväl möten med framtida arbetsgivare som spännande och inspirerande föreläsningar. Lärardagen anordnas av Läsk, föreningen för Lärarstuderande i Karlstad, och genomförs i samarbete med Lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Mässan ger lärarstudenter på universitetets alla lärarprogram möjlighet att möta huvudmän som söker nya lärare.

Lärardagens mål

Att vara en dag för lärarstudenter av lärarstudenter och finnas till som en mötesplats, där teori och praktik möts.
Lärardagen planeras genomföras den 18 april 2023.

Projektledare:
Sofia Hanski
info@larardagenkau.se

Sponsoransvarig:
Julia Hultberg
sponsor@larardagenkau.se

Föreläsningsansvarig:
Elin Einevik
forelasare@larardagenkau.se

Mässplanerare:
Andia Jablonka & Rebecka Hildingson
massa@larardagenkau.se

Funktionärsansvarig:
Tilde Norman
funktionar@larardagenkau.se

Aktivitetsansvarig:
Ida Erlandsson
aktivitet@larardagenkau.se