Om Lärardagen

Lärardagen är en arbetsmarknadsmässa för lärarstudenter vid Karlstads universitet som erbjuder såväl möten med framtida arbetsgivare som spännande och inspirerande föreläsningar. Lärardagen anordnas av Läsk, föreningen för Lärarstuderande i Karlstad, och genomförs i samarbete med Lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Mässan ger lärarstudenter på universitetets alla lärarprogram möjlighet att möta huvudmän som söker nya lärare.

Lärardagens mål

Att vara en dag för lärarstudenter av lärarstudenter och finnas till som en mötesplats, där teori och praktik möts.
Lärardagen planeras genomföras den 8 april 2022.

Projektledare:
Sanna Berglöv
Carolina Jansson
info@larardagenkau.se

Marknadsgruppen:
Ekonomiansvarig:
Sanna Berglöv
Carolina Jansson
ekonomi@larardagenkau.se
Sponsoransvarig:
Clara Wilson Sundström
sponsor@larardagenkau.se

Föreläsningsansvarig:
Alva Lager
forelasare@larardagenkau.se

Mässplanerare:
Linnea Wahlström
Julie Böttrich
massa@larardagenkau.se

Funktionärsansvarig:
André Norlén
funktionar@larardagenkau.se

Aktivitetsansvarig:
Alva Sundberg
aktivitet@larardagenkau.se

Multimedia-ansvarig:
Johanna Haugeneset
media@larardagenkau.se