Föreläsare

10:00

Invigning

Här håller vi invigning till Lärardagen 2023 men praktisk information!
Aula Magna
10:15

Anna Karlefjärd: Undervisning och bedömning i en tid av nya regleringar

Anna Karlefjärd föreläser om den röda tråden från styrdokument, planering, undervisning, bedömning och dokumentation gentemot LGR22!
Aula Magna
11:30

Hans Olsson RSFU

Eleverna klagar ofta på att undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer handlar för mycket om risker. I läroplanen från 2022 står det att sexualundervisningen "ska främja alla elevers hälsa och välbefinnande". Hur kan vi då göra det? Detta föredrag gör några nedslag i hur vi kan arbeta främjande utifrån ett par konkreta exempel.
Aula Magna
13:00

Christian Frödén: Barn och utsattheten på nätet

Barn och ungdomars utsatthet på nätet och vilka brott som är relativt vanligt förekommande och hur det drabbar skolvärlden, samt vikten av att vara en närvarande och tillgänglig lärare i elevernas vardag.
Aula Magna
14:15

Johanna Hedmark: Sexualitet, värdegrund och livskunskap i klassrummet

Ibland kan det vara svårt att prata om livets härligheter och svårigheter med elever. Men enligt nya riktlinjer i läroplanen ska sexualitet, samtycke och relationer ingå i alla ämnen - i alla årskurser. Hur gör jag för att få in dessa ämnen i min undervisning?
Aula Magna