Forshaga kommun

Varmt välkommen till Forshaga kommun!

 

Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision ”Forshaga kommun 2040 – varmt välkommen” står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare – varje dag!

 

Forshaga kommun ligger i södra Värmland, två mil norr om Karlstad med goda kommunikationer. Här bor 11 600 invånare med nära till både service och natur. Här finns ett rikt föreningsliv inom idrott, kultur och fritid. Företagen i Forshaga kommun mår bra. De flesta är små – men de är många!

 

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.

 

Vi är omkring 350 kollegor inom barn- och utbildningsförvaltningen som arbetar inom fyra skolområden med barn och elever i åldrarna 1-16 år. För oss är det viktigt att se och lyfta fram det bästa hos varje enskilt barn genom ett lustfyllt lärande. Hos oss ska alla känna sig värdefulla, välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad – varje dag!

 

 

https://www.forshaga.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik.4.d937a8415e5a4d797615de.html

Information
T2
Forshaga
Besök