Svenskt Näringsliv

Med ökad kunskap om möjliga framtidsvägar kan unga göra mer medvetna val. Samverkan mellan skola och näringsliv kan inspirera elever till företagande, liksom företag i sin tur genom samverkan kan höja statusen för specifika branscher och säkra framtida generationsväxlingar. Därför erbjuder Svenskt Näringsliv via Eduna.se kostnadsfritt skolmaterial.

Information
T12
Karlstad
Besök