Sunne kommun

Var med och skapa berättelsen om Sunne genom utbildning som ger mod att växa och påverka sin egen framtid där allting är möjligt.
Sunne kommun har mycket att erbjuda dig som förskollärare, lärare i skolan eller i fritidshemmet. Våra rektorer frigör arbetslagstid för gemensamma samtal, lärande och utveckling samt samverkan över stadiegränser. Inom förskolan har förskollärarna 6 timmar avtalad planeringstid för gemensam planering, utveckling och reflektion. Liknande möjligheter ges lärare i fritidshemmet. Vi utvecklar undervisningen i våra verksamheter utifrån språk- och kunskapsutvecklande perspektiv, vilket stöttas av särskilda handledare. Sunne kommun har ett flertal små skolor och några större samt förskolor i olika storlekar. Detta ger dig möjlighet till valmöjligheter som förskollärare och lärare.

Information
T17
Sunne kommun
Grundskola, årskurs 1-3, Grundskola, årskurs 4-6
Besök