Sundsta-Älvkullegymnasiet, Karlstads kommun

Sundsta-Älvkullegymnasiet är en av Sveriges bästa skolor och vi strävar alltid efter att bli ännu bättre. Vi vill vara en bra arbetsplats för både elever och personal.

Skolan präglas av stabilitet, pålitlighet och en gemensam vision.
Vår vision är enkel. Våra elever ska nå sina mål och vara väl rustade för framtiden. Dit når vi genom att fokusera på skolglädje, goda relationer och kvalitet.

Information
T16
Karlstad
Besök