Säffle Kommun

Vill du vara med och utveckla arbetet i förskola, förskoleklass och grundskola?
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Vi har en öppen attityd och välkomnar det nya. Vi värnar om varandra och samhällets växtkraft. Vi är kända för vårt goda värdskap och med stolthet säger vi att vi är Säfflebor – så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2026.
I Säffle kommun finns elva kommunala förskolor, fem på landsbygden och sex inne i centralorten. Det finns sju grundskolor, fyra landsbygdsskolor f-6 , två innerstadsskolor f-6, en högstadieskola och grundsärskola. Det finns gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.
Hos oss får du drygt 500 arbetskamrater som med engagemang och hög kompetens hjälps åt i arbetet med att skapa goda förutsättningar för våra barn och elever. Vår uppgift är att ge dem kunskaper och färdigheter, en trygg och hållbar grund för fortsatta studier och för arbetslivet.
Vi arbetar med en röd tråd från förskola till vuxet lärande med utgångspunkt i tillgängliga lärmiljöer, där vi vill att så många som möjligt ska ges förutsättningar att undervisas i sin ordinarie undervisningsgrupp.
Välkommen att besöka vår monter så berättar vi mer om vårt arbete

Information
A8
Säffle
Besök