Pedagog Värmland

Pedagog Värmland är en webbplats för dig som vill inspireras och utveckla din verksamhet och din undervisning. Webbplatsen är till för alla pedagoger och skolledare från förskola till vuxenutbildning, lärarutbildare och forskare.

Pedagog Värmland drivs av Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Karlstads universitet – ett formaliserat nätverk mellan universitetet och samverkanskommunerna i regionen.

Information
A9
Värmland
Besök