Näktergalen

När vi är små, vill vi ha någon att se upp till. En hjälte att upptäcka världen och ha kul med. Nu har du chansen att bli en förebild för någon. Projekt Näktergalen letar efter studenter som vill vara mentorer åt högstadieelever i grundskolan på Frödingskolan och Vålbergsskolan. Vill du vara någons hjälte?

Projekt Näktergalen startades vid Malmö högskola 1997 och har sedan dess spridit sig i Sverige och Europa. Poängen är enkel: om du är student kan du bli mentor till barn i grundskolan. Du träffar dem regelbundet och hänger med dem, hittar på kul och lärorika saker att göra tillsammans och lär dig något om dig själv på kuppen.

VARFÖR SKA DU BLI MENTOR?

Som förebild för eleverna får du en unik chans att träna viktiga förmågor och vinna värdefulla kompetenser – ledarskap, problemlösning, värderingsförmåga, självkännedom och empatisk förmåga. Det kommer du att ha nytta av både i studierna och i arbetslivet. Engagerade studenter får snabbare anställning. Arbetsgivare värderar extra aktiviteter under studietiden.

Några få timmar av din tid kan göra skillnad för en tonåring och du gör en god insats för andra individer. Du och dina adepter skapar en relation som både ger och tar – du får möjligheten att lära dig något om dig själv och får nya infallsvinklar på tillvaron som du kanske inte skulle ha fått annars.

HUR GÅR DET TILL?

Varje mentor får 1-3 elever som man ska göra olika aktiviteter med. En del av aktiviteterna sker i grupp där alla mentorer deltar, en del sker på egen hand med sin grupp. Som student på Karlstads universitet är du vår viktigaste ambassadör för intresset för högre studier.
Näktergalen Karlstad startade hösten 2016. Hittills har 52 studenter deltagit. Nästa omgång startar i oktober 2019. Mentorerna kommer att träffa högstadieelever från Frödingskolan och Vålbergsskolan var tredje vecka mellan oktober 2019 och maj 2020.

VAD FÅR DU SOM MENTOR?

Du gör skillnad för andra människor och samtidigt får du:

  • meriterande kunskaper till din CV
  • utbildning för att lyckas i ditt mentorskap
  • kontinuerlig handledning
  • nätverk med andra mentorer
  • träna på ledarskap
  • verktyg för att kommunicera

Du kommer även att ges möjlighet till karriärvägledning under din tid i projektet, där du kan reflektera över din egen utveckling. Du deltar självklart kostnadsfritt på alla aktiviteter och evenemang som är knutna till projektet.

Information
T10
Karlstad
Besök