Kulturskolan Karlstad kommun

På Kulturskolan får alla mellan 2 och 20 år prova att skapa tillsammans med andra. Målet är att varje elev ska få uppleva den lycka och lust som kulturen kan erbjuda. För många blir upplevelsen ett spännande och berikande fritidsintresse. För några blir det början på en livslång passion. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar trivs och att vårt utbud håller en hög kvalitet.

Information
T18
Karlstad
Besök