Karlstads kommun

Är du intresserad av arvoderade uppdrag så som ledsagare, kontaktperson och avlösare inom Funktionsstöd. Kom förbi vår monter så berättar vi mer.

Information
T1, T2, T4 och T6
Karlstad
Besök