Karlstad Studentkår

Karlstad Studentkår är en organisation som styrs av sina medlemmar vid Karlstads universitet. Studentkåren jobbar med frågor som rör studenternas förutsättningar för studier. Tillsammans med våra studentrepresentanter för vi fram studenters åsikter, påpekar brister och ser till att inga beslut fattas som påverkar studenterna negativt.

Information
X01
Karlstad
Besök