Karlstad Studentkår

Vår viktigaste uppgift är att arbeta för att din utbildning vid Karlstads universitet håller högsta kvalitet. Vi finns representerade i universitetets styrelser, råd och nämnder, där vi för studenternas talan. Studentkåren jobbar även med frågor som rör dina förutsättningar för studier. Exempel på sådana frågor är bostad, studiemedel, arbetsmiljö och aktiviteter vid sidan av studierna.

Att engagera sig i studentkåren är kul, kontaktskapande och meriterande. Du kan engagera genom såväl ideella som arvoderade uppdrag.

Vi erbjuder dig, bland annat, möjligheten att söka uppdrag som:* Ordförande eller vice ordförande i Karlstad Studentkår* Studeranderepresentant* Fullmäktigeledamot* Styrelseledamot* Projektledare eller projektdeltagare* Medarbetare för studenttidningen

Möjligheterna är många, kontakta oss!

Information
X01
Karlstad
Besök