Hammarö kommun

Välkommen till en av Sveriges bästa skolkommuner – Hammarö! Det är glädjande att vi har så höga resultat och trivsel från förskola och ända upp till år 9, detta visar att Hammarö kommuns skolor håller en jämn hög kvalitet genom skolåren. Det är tack vare vårt fokus på helhetsperspektivet för barn och elever 1-16 år som vi har så fina resultat!

I förskolan läggs grunden för det lekfulla lärande som sedan fortsätter resten av livet. Ditt barn får möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand och i grupp, tillsammans med andra barn och vuxna. På Hammarö finns tretton kommunala förskolor och en Öppen förskola.

Kommunens grundskolor finns till för barnen och vi vet att alla elever kan utveckla värdefulla förmågor och erövra nya kunskaper i rätt miljö och med rätt stöd och stimulans genom hela skolsystemet. I kommunen finns fem F-6 skolor och två 7-9 skolor.

Vi söker kontinuerligt efter vikarier till vår vikariepool inom förskola, skola och fritids. En anställning i vår vikariepool ger dig en fin start till en möjlig fortsatt yrkeskarriär i Hammarö kommun.

Information
T6
Hammarö
Besök