Fria Läroverken Karlstad

Karlstad Fria Läroverk

Fria Läroverken är gymnasieskolan för studier och träning. Våra ledord när det kommer till studier är lärarledd undervisning i en trygg inlärningsmiljö utifrån det som enligt forskning leder till bäst kunskapsutveckling.

Nordic International School Karlstad

På Nordic International School har vi ett starkt fokus på elevernas kunskapsutveckling och sociala förmågor. Hos oss ska all undervisning utgå från metoder som forskningen visar ger positiva effekter på elevernas kunskaper och färdigheter. I en allt mer internationell och digitaliserad värld blir förståelsen för sin egen och andra nationaliteter och kulturer allt viktigare. Vår internationella profil bidrar till att göra eleverna intresserade av sin omvärld och bättre förberedda för en framtid där lands-gränser får allt mindre betydelse.

Information
A9
Karlstad
Besök