Fria Läroverken i Sverige

Fria Läroverken driver sju gymnasier i Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Malmö, Norrköping samt Ystad. Inom koncernen finns även resursskolan KF samt grundskolorna Nordic International School och Kronoberg Skola.

Våra gymnasier förenas av en gemensam vision. Vi brinner för att locka fram det bästa ur varje elev, och vi har en tydlig syn på hur det ska gå till. Vi erbjuder trygghet och studiero, och lägger stort fokus på idrott och träning eftersom vi är övertygade om att det är oerhört viktigt för att göra studierna framgångsrika.
Nordic International School runs schools with an international profile for years 4-9 in Karlstad, Norrköping and Trollhättan. We were founded with the ambition of offering students a school where they can achieve their full potential. A school where discipline and high expectations ensure a calm and safe study environment that favours learning, with a focus on knowledge and academic progress.

Information
A4
Karlstad, Norrköping
Gymnasium
Besök