Demokratibygget

Demokratibygget är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Vi rustar barn och unga med kunskap och verktyg för delaktighet i det demokratiska samhället, genom att stödja kommuner och skolor med bland annat föreläsningar, workshops, metodhandbok och vår Demokratiaccelerator.

Vår vision är att varje individ ska vara rustad med demokratiska kompetenser för att gemensamt forma ett samhälle där alla människor respekteras och uppskattas, har makt och inflytande, möjligheter och framtidstro.

Varför vi finns

I Sverige har barn och unga idag inte jämlika förutsättningar för att utveckla sina demokratiska kompetenser. Beroende på uppväxt och bakgrund varierar tillgången till kunskap om demokratin, dess grundläggande värden, förhållningssätt och arbetsformer.

Denna ojämlikhet är särskilt alarmerande då vår demokrati, som vi känner den, utmanas av faktaresistens, filterbubblor, populism, antidemokratiska rörelser, politikerförakt, minskat förtroendet mot etablerade partier, sjunkande engagemang i föreningslivet mm.

Skolan har i det här sammanhanget en mycket viktig kompensatorisk uppgift och ett uttalat demokratiuppdrag. Ett uppdrag som behöver prioriteras, vitaliseras och göras relevant för elevernas vardag idag.

Utmaningarna i vårt demokratiska samhälle är många, men möjligheterna är fler. Följ med och bygg med oss!
Information
T11