Binogi Sverige AB

Binogi drivs av visionen att varje enskild elev ska lyckas i skolan. Därför har vi utvecklat ett flerspråkigt digitalt läromedel med korta, animerade filmer vars innehåll täcker läroplanen för högstadiet. Eleverna ser filmerna på dator, läsplatta eller mobiltelefon, antingen individuellt eller tillsammans i klassen. Till varje film hör även ett quiz, så att både elever och lärare kan följa upp och kontrollera lärandet.

Filmerna är korta, underhållande och uppbyggda så att eleverna ska fångas in och vilja se filmen till slutet. Varje lektion är kunskapsintensiv, men skriven på ett sätt som gör att eleven inte överväldigas av ny information och nya termer. Språket är lättillgängligt även för elever med svag svenska, vilket gör att filmerna passar alla, samtidigt som det informationstäta men korta formatet gör att även elever med svårighet att fokusera en längre tid orkar se på filmen uppmärksamt till slutet. Svenskfödda elever kan välja att lyssna på engelska eller något av sina moderna språk för ytterligare språkträning.

Nyanlända ungdomar kan välja att lyssna på sitt eget modersmål. Det gör att de snabbare kan komma in i den svenska skolan från första dagen. Samtidigt som de har möjlighet att ta till sig innehållet i lektionen på sitt starkaste språk, underlättar filmerna inlärningen av svenska, eftersom eleven själv kan välja kombination av språk i både ljud och undertext. Med tiden brukar eleverna växla till att lyssna på svenska och ta stöd av undertexterna på sitt modersmål. Även hastigheten på filmerna går att justera, för elever som önskar lyssna i långsammare takt.
www.binogi.se

Information
A10
Stockholm, Göteborg
Besök