AcadeMedia Academy

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Våra 16 900 medarbetare på drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. På plats i Karlstad kan du träffa medarbetare från AcadeMedia Academy.

AcadeMedia Academy är koncernens interna akademi för utbildning och kompetensutveckling inom en rad olika områden, exempelvis pedagogik, elevhälsa, arbetsmiljö och kommunikation.

Utbildningarna är gratis och öppna för alla medarbetare och chefer som jobbar i någon av AcadeMedias verksamheter. NTI-gymnasiet, Praktiska och Klara Teoretiska Gymnasiet i Karlstad är alla gymnasieskolor som är en del av AcadeMedia.

Information
T8
Hela Sverige
Besök