Lärardagen och coronapandemin

Karlstad
2020-09-18

Med anledning av Covid-19

I slutet av mars införde regeringen förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för mer än 50 personer för att förhindra spridningen av det nya coronaviruset. Tre veckor innan det att årets Lärardag skulle ha arrangerats beslutades den 2 april 2020, i samråd med lärarutbildningens kansli vid Karlstads universitet, att senarelägga Lärardagen till slutet av året 2020.

En bärande idé när Lärardagen startade på nytt 2018 var att dagen ska vara ett årligt återkommande evenemang som samlar lärarstudenter, yrkesverksamma lärare, skolhuvudmän och andra organisationer kopplade till läraryrket.

Vi vill fortsätta med den succé som Lärardagen har blivit, och just nu upplever vi inte att de förutsättningar som står till buds gör att vi kan genomföra en sådan Lärardag som vi vill göra och väljer därför att flytta fram Lärardagen till 2021.

När Lärardagen genomfördes senast var intresset mycket stort och dagen besöktes av många besökare. Av den anledningen kan vi, under rådande omständigheter, inte genomföra dagen.

Av den anledningen har projektgruppen för Lärardagen nu tagit höjd för att flytta fram Lärardagen till våren 2021. Vi beklagar självfallet att 2020 blir ett år utan en Lärardag på Karlstads universitet, men har i vår dialog med lärarutbildningens kansli och berörda parter kommit fram till att ett sådant beslut är det bästa under rådande omständigheter.

Vi för en löpande dialog med lärarutbildningens kansli och konferensenheten vid Karlstads universitet, som är behjälpliga med att hitta passande datum och former för Lärardagen.

Vår förhoppning är att under våren 2021 kunna bjuda in till en ny, storslagen Lärardag på Karlstads universitet – förutsatt att situationen tillåter.

Alla utställare som har bokat monter på Lärardagen 2020 har möjlighet att behålla de monterbokningar som gjorts. Om vi inte får något annat besked av er, som är utställare, kommer er bokning att finnas kvar och vi räknar med ert deltagande på Lärardagen 2021.

Även om dagen flyttas till våren 2021 och således arrangeras under läsåret 2020-2021 fortsätter vi som projektledare för dagen. Vi fortsätter även att följa utvecklingen och informerar löpande er, besökare som utställare, om läget och eventuella nya beslut om Lärardagen. Tveka inte att ta kontakt med oss vid eventuella frågor.

Denny Jansson och Patrik Åberg Domeij
Projektledare Lärardagen 2021