Lärardagen och coronaviruset

Karlstad
2020-04-02

Med anledning av coronaviruset och Covid-19

Den 27 mars 2020 införde regeringen förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för mer än 50 personer för att förhindra spridningen av det nya coronaviruset. Med tre veckor kvar till dess att årets upplaga av Lärardagen skulle ha gått av stapeln har vi i dag, torsdag 2 april 2020, i samråd med lärarutbildningen vid Karlstads universitet beslutat att senarelägga Lärardagen till slutet av året 2020. Detta sedan dagens situation inte gör det möjligt att genomföra Lärardagen 2020 som planerat.

Vi beklagar självfallet att vårens upplaga av Lärardagen, som planerats sedan maj 2019, ställs in och senareläggs. I nuläget är ett nytt datum för Lärardagen inte bokat. Detta på grund av de omständigheter som övergången till distansundervisning och det osäkra läge som den senaste tidens utveckling har gett upphov till. Vi för en löpande dialog med konferensenheten vid Karlstads universitet som är behjälpliga med att hitta ett nytt, passande datum. Utifrån den dialog som vi har initierat under de senaste dagarna ser det ut som att Lärardagen 2020 kommer att gå av stapeln någon gång under november månad. Vår förhoppning är att inom kort kunna presentera ett officiellt datum för Lärardagen 2020.

Alla utställare som har bokat monter på Lärardagen 2020 har möjlighet att behålla de monterbokningar som gjorts. Om vi inte får något annat besked av er, som är utställare, kommer er bokning att finnas kvar och vi räknar med ert deltagande på Lärardagen 2020 under hösten 2020.

Även om dagen flyttas till hösten och således arrangeras under läsåret 2020-2021 fortsätter vi som projektledare för dagen. Vi fortsätter även att följa utvecklingen och informerar löpande er, besökare som utställare, om läget och eventuella nya beslut om Lärardagen 2020. Tveka inte att ta kontakt med oss vid eventuella frågor.

Denny Jansson och Patrik Åberg Domeij
Projektledare Lärardagen 2020