Peter Sundin

Att bemöta rasism i klassrummet är svårt och inte helt sällan leder det till att någon blir sårad. Peter har själv erfarenhet av hur fel det kan bli, som ung var han tidigt en del av den nationalsocialistiska rörelsen vilket krockade ordentligt med skolans värdegrund. Peter kommer att berätta sin historia men också dela med sig av tips och idéer hur man kan bemöta elever med antidemokratiska åsikter.
Information
13:45
Aula Magna