Johanna Hedmark: Sexualitet, värdegrund och livskunskap i klassrummet

Johanna Hedmark är ämneslärare i svenska, svenska som andraspråk och religion som arbetat aktivt med sexualitet, samtycke och relationer under många år. I sin undervisning ger hon elever kunskap och redskap för hur de ska bemöta andra men också för hur de själva vill bli bemötta. Under presentationen delar Johanna med sig av sina erfarenheter och ger praktiska tips för att få en dialog om värdegrund och livskunskap i klassrummet.

Information
14:15
Aula Magna