Invigning

Ett års väntan är över och Lärardagen 2020 går av stapeln i Aula Magna onsdagen den 22 april 2020.

Dagen inleds med en invigning där inbjudna gäster håller invigningstal och det guldiga bandet klipps för att förklara Lärardagen 2020 för invigd.

Information
09:00
Aula Magna