Anna Karlefjärd: Undervisning och bedömning i en tid av nya regleringar

Anna Karlefjärd fil.lic Karlstads Universitet, har lång erfarenhet gällande forskning kopplat till styrdokument & bedömning. Hon har arbetat tillsammans med Skolverket i framtagandet av såväl Allmänna Råd, bedömningsstöd, informationsmaterial & förändrade kursplaner. Anna har också varit en röst i betygsutredningen vars betänkande ledde fram till förändrade betygsregleringar och kommande ämnesbetyg på gymnasiet. Hon föreläser i hela landet för såväl lärare, rektorer och huvudmän om styrdokument, undervisning och bedömning.

Information
10:15
Aula Magna