Aida Alvinius

Jag kommer att presentera innehåll i boken Skolans värld möter samhällskriser. Jag kommer att beröra de erfarenheter av kriser som vi har studerat innan och efter pandemin inom skolan. Vi har studerat allt från arbetsvillkor för personal inom barnomsorgen, det vill säga förskollärare, barnskötare och förskolechefer. Vi har också forskat om lärare och rektorer inom grund- och gymnasieskolan och deras syn på risker, kriser och säkerhetsaspekter. Utöver forskning och erfarenheter kommer jag också att presentera ett antal praktiska implikationer som kan vara lämpliga inför kommande samhällskriser. Lite konkret om innehållet

  • Vad är en kris?
  • Vad är en lågintensiv kris?
  • Vilka hanterar kriser?
  • Varför skolan?
  • Samhällsviktig funktion och roll som krishanterare
  • Organisatoriska förutsättningar för krishantering!
  • Vilka utmaningar finns och vilka typer av beslut fattas?
  • Hur leder man genom en kris?
  • Praktiska exempel
Information
10:45
Aula Magna