Boka monter X01

Paket

Namn: Liten

Storlek: 2x2 m

Pris: 4 000 kronor

Ingår i paketetet

1 bord

1 stolar

2 lunchbiljetter

Parkering

Tillgång till: Wifi, studentfunktionär, er egen sida i den digitala mässkatalogen på larardagenkau.se samt fika-lounge (där utställare bjuds på frukost). (Ta med extra skarvsladd!)

Tjänster

100 kronor styck
100 kronor styck
100 kronor styck
Parkering ingår i paketet - ange antal biljetter ni önskar.

Organisationsuppgifter

Format: XXXXXX-YYYY

Faktureringsuppgifter

Dessa fält ifylles endast om fakturan ska skickas till en annan adress än er besöksadress.


Kontaktperson

Lärardagen behöver kontaktuppgifter till en referensperson hos er.


MässkatalogDenna text visas i den digitala mässkatalogen för besökare på larardagenkau.se.

Övrigt

Har ni några övriga upplysningar, exempelvis att ni önskar att Lärardagen tar kontakt med er så snart som möjligt eller att ni behöver hjälp med monterbygge?

Bokningen av monter är bindande. Faktura skickas till angiven adress efter att Lärardagen är avslutad.